Feminismul şi Noua Ordine Mondială (16)

16. Epilog cu titlu de Manifest pentru bărbaţi 

Plăcerea de a expune in extenso gândurile autorului este una deosebită. Textul lucrării este unul consistent şi extrem de util pentru toată lumea dornică să clarifice totuşi ce i se întâmplă, să desprindă cauzele debusolării generale ce domneşte azi în societăţile umane. Am relata pe larg un  şir de teze principale ale cărţii tocmai pentru că, aşa cum spuneam, sunt conştient de faptul cât de puţin timp îi mai rămâne unei largi majorităţi dintre noi pentru a-l consacra lecturii. Şi întrucât subiectul de bază abordat de către autor este cel al feminismului cu toate implicaţiile acestui curent extrem de periculos, am găsit potrivit să încheiem prezentarea noastră cu un citat ce prezintă deosebit de plastic modelul unui bărbat autentic.

„Împlinirea pentru un bărbat vine din descoperirea scopului pentru  care a fost creat şi din atingerea lui. Dumnezeu a rânduit fiecărui bărbat o misiune. Un bărbat devine bărbat în clipa în care începe să creadă în el însuşi şi nu pune mai presus de el nici un alt bărbat şi nici o femeie. Acest gen de bărbaţi nu are nevoie de femei decât pentru a-l ajuta să-şi ducă misiunea la îndeplinire. Acesta este bărbatul adevărat pe care o femeie adevărată şi-l doreşte alături”.

Altfel zis, un bărbat este bărbat în măsura în care are conştiinţa de lider. Iar cineva devine lider doar atunci când reuşeşte să-şi descopere vocaţia, rostul pentru care a fost creat. Ca să şi-l îndeplinească, el are nevoie de adepţi. Ferice de omul care şi-l găseşte în femeia care i-a acceptat misiunea şi e gata să-l însoţească până la urmă pentru realizarea ei.

Iurie Roşca

12 septembrie 2016