Data de 5 septembrie poate fi numită Ziua terorii revoluționare. Este o dată fatidică.

Anume în această zi, în 1793, Congresul Național al Franței a proclamat în mod oficial Regimul Terorii, care s-a pretins că a fost necesar pentru apărarea cuceririlor revoluției. Iar în secolul XX, în aceeași zi blestemată a anului 1918, Sovietul Comisarilor Norodnici (Sovnarkom) al bolșevicilor, speculând în mod vădit reminiscențele istorice, a declarat începutul Terorii Roșii. Între cele două evenimente există o strânsă legătură logică. Atât în Franța, cât și în Rusia, puterea a fost acaparată de către elemente revoluționare radicale, care erau exponenții unei minorități infime. Respectivii revoluționari manifestau o energie plină de pasiune, erau hiperactivi și de o cruzime incredibilă. Însă ceea ce conta în primul rând era faptul că ei se autodefineau ca o forță care posedă o misiune istorică. Ei se credeau făuritori ai viitorului, iar în numele acelui viitor ei nimiceau fără milă trecutul. Dictatura revoluționară a iacobinilor sau a bolșevicilor constituia dictatura timpului, care se răfuia în mod bestial cu trecutul, mai grav, cu însăși eternitatea. Atât prima, cât și cea de-a doua categorie de revoluționari se considerau a fi forțe ale progresului, modernizării, dezvoltării, care nimicește rezistența anchilozată a Tradiției. În ambele cazuri teroarea avea aceeași structură. Este vorba despre teroarea Modernității sângeroase, îndreptată cu toată cruzimea și sălbăticia împotriva Tradiției.

Victime, atât ale iacobinilor, cât și ale bolșevicilor au devenit reprezentanții tuturor celor trei stări sociale tradiționale europene și, mai larg, indo-europene: preoțimea, aristocrația militară, nobilimea în frunte cu regele sau țarul și țărănimea. Anume aceste trei pături sociale au constituit din timpuri imemoriale axa societăților europene. Și cu toate că creștinismul a adus în lume credința în Dumnezeul cel adevărat, Iisus Hristos, acesta n-a afectat vechiul sistem al tradiției indo-europene. Revoluția burgheză din Franța și cea proletară din Rusia au fost îndreptate împotriva tuturor celor trei stări: prima o făcea în numele burghezilor răsculați, care au fost mobilizați de către sectarii fanatici din lojile masonice, iar cea de-a doua s-a declarat drept exponent al proletariatului urban, care, apropo, către începutul secolului XX era practic inexistent ca forță socială cât de cât semnificativă în Rusia.

Vezi și  La Moscova despre relațiile România — Rusia

Acolo unde au reușit să acapareze puterea, bandele revoluționare demente de fanatici maniacali, care constituiau un popor mic, în accepția lui Augustin Cochin, și-au extins teroarea asupra întregii societăți.

Teroarea iacobină și cea bolșevică au reprezentat niște acte de genocid al majorității populare, atât în Franța, cât și în Rusia. Pentru a-și promova ideologiile criminale acești descreierați, posedați de ideea progresului, democrației și comunismului au scăldat în sânge țări și popoare întregi. Scopul terorii revoluționare consta nu doar în nimicirea poporului, ci și în inducerea unei stări generale de frică. Din acel moment era permisă doar credința în Modernitate și în miturile acesteia: triadă masonică – ”libertate, egalitate, fraternitate”, știința pozitivistă și puterea seculară. Oricine era suspectat de simpatie pentru Tradiție, religie, structuri sociale istorice sau sistemul de valori aristocratice era lichidat cu sălbăticie. A fost decretată inexistența lui Dumnezeu. Clerul urma să fie nimicit în totalitate, ceea ce s-a întâmplat în Rusia și în Vendee. Aristocrația care nutrea un atașament puternic față de monarhie era omorâtă în masă, iar țărănimea, fidelă obiceiurilor strămoșești era transformată în plebe urbană, lipsită de orice legătură cu trecutul, cu originile, cu datinile străbune.

Vezi și  Disputa Rusia — Occident, praf (de stele) în ochii lumii?

Cu unele mici retușări, caracaterul crucial al revoluției franceze este glorificat de către  Europa zilelor noastre. Anume valorile masonice ale sângeroșilor teroriști iacobini reprezintă sistemul valoric al Uniunii Europene. Europa este tolerantă doar în raport cu cei care recunosc normele anticreștine, antitradiționale moderniste și postmoderniste ca un adevăr în ultima instanță. Iar dacă cineva îndrăznește la modul să ia apărarea serios Tradiției, moștenirii indo-europene, Bisericii, eternității și să sfideze lumea modernă, atunci natura revoluționară, pur iacobină a Europei de azi se manifestă imediat și din plin. Urmează fără întârziere învinuiri de fascism. Asta deși nazismul lui Hitler nu este altceva decât încă o versiune a terorii revoluționare, tipic europene și moderniste. Și atâta timp cât Europa trăiește în umbra ideologiei masonice anticreștine, ea nu are nicio șansă de schimbare. Stafiile sângeroase ale Revoluției continuă să o sufoce în menghina lor, imprimându-i civilizației europene, odată și pentru totdeauna, impulsul de mișcare spre prăpastie.

Năluca bestială a bolșevismului nu este izgonită nici din Rusia. Fără îndoială, teroarea roșie a avut și o dimensiune specific rusească. Înstrăinarea elitei de popor devenise atât de mare, încât acumula o ură latentă a majorității popoprului rus față de elita pro-occidentală, care își trata uneori propriul popor ca pe o populație cucerită și înrobită. Și totuși, căpeteniile terorii roșii erau purtătorii unei ideologii străine spiritului rus, preluate din Occident și îndreptate împotriva celor mai profunde și sacre principii ale spiritului rus, împotriva părții luminoase a sufletului lui creștin.

Vezi și  European sau UEuropean?

O parte a patrioților ruși înflăcărați au văzut în teroarea roșie manifestarea unei revanșe a Rusiei profunde și autentice. Așa, de exemplu, marele Kliuev scria: “Ucigașul roșu este mai sfânt decât potirul” și îi încuraja pe ostașii roșii în spiritul lipovenilor radicali cu următorul îndemn: “Să ardem, deci, fraților!”. Însă mai târziu toți național-bolșevicii și-au plătit cu propriul sânge iluziile despre o Rusie Sovietică. Teroarea roșie a reprezentat un fenomen tipic al Modernității, fiind obsedat de nimicirea Tradiției. Atâta timp cât nu vom înțelege acest adevăr și nu le vom spune lucrurilor pe nume, nu vom reuși să ne eliberăm din strânsoarea sângeroasă a trecutului și să avansăm spre un viitor rusesc împlinit.

Atât iacobinii, cât și bolșevicii și-au încununat teroarea prin pângărirea bisericilor, regicid și răsturnare a Tradiției. Însă anume Dumnezeu, Țarul și Tradiția constituie elementele fundamentale ale unei identități eterne. Iar linia de separare trece tocmai pe aici.

Dumneata de partea cui ești? Hotărăște-te.

05.09.2016

Traducere de Iurie Roșca

Источник: katehon.com